วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ จัดการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6


ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ดำเนินงานหลักของเครือข่ายในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 7 พ.ย. 2555 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กทม.-ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://humannet.chandra.ac.th/ และที่ http://humannet.chandra.ac.th/research.network/
ภาพบรรยากาศการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 เมื่อในวันศุกร์ที่ 7 พ.ย. 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และการนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัยภายในห้องนำเสนอลาดพร้าว 3 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กทม.

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Trello : Project Collaboration toolTrello is a collaboration tool that organizes your projects into boards. In one glance, Trello tells you what's being worked on, who's working on what, and where something is in a process.
How it works.

A Trello board is some product or project that is under continuous development, though a board can have a variety of uses and mean different things. Boards are made up of multiple lists. Generally, lists on the left are the start of a workflow and lists on right are the end. Lists contain cards. Cards represent the basic unit of a board, for instance: a new feature, a bug, a story lead, a legal case, a client, research for a paper, a potential employee, or a customer support issue. Cards move from list to list to indicate progression. Board members can add themselves to cards, start conversations on cards, create checklists on cards, and so on.

To give you an example, our board consists of five lists ordered left to right: Ideas, Design, Development, Implemented, andDeployed. For us, a card is usually a bug or a feature. A feature card that has finished being designed will be moved from theDesign list to the Development list, and so on down the line. When we push bad code, we move cards from Deployed to Development. We sort cards vertically in a list to designate priority, the top being the highest priority. The cards with bad code are usually at the top. One look at the board will tell you where a feature or bug is in the development cycle.

That's how we use a board. You'll likely have your own lists, your own concept of a card, and your own workflow.

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

Welcome to Academic and Research Department

         Welcome to Academic and Research Section : Faculty of Humanities and Social Sciences,Chandrakasem Rajabhat University,Thailand.
         ขอต้อนรับสู่เว็บบล็อกของฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
      เริ่มงานใหม่กลางเดือนสุดท้ายปลายปี 2555 ทางฝ่ายฯ จึงร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส.ไว้รอรับการทำงานในบรรยากาศใหม่ จัดระบบกันใหม่ในตอนต้นปี 2556 เป็นต้นไป. วันที่ 27-28/12/2555