วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

ผศ.ประชิด ทิณบุตร บรรยายเรื่อง Cloud Computing Tools for the Next Decade Teachers วันที่ 25 มกราคม 2556 แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ผศ.ประชิด ทิณบุตร บรรยายเรื่อง Cloud Computing Tools for the Next Decade Teachers วันที่ 25 มกราคม 2556 แก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น