วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ จัดการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6


ฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ดำเนินงานหลักของเครือข่ายในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 7 พ.ย. 2555 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กทม.-ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://humannet.chandra.ac.th/ และที่ http://humannet.chandra.ac.th/research.network/
ภาพบรรยากาศการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 เมื่อในวันศุกร์ที่ 7 พ.ย. 2555 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และการนำเสนอผลงานวิชาการ-วิจัยภายในห้องนำเสนอลาดพร้าว 3 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กทม.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น