วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานวิจัยงบประมาณรายได้ ครั้งที่ 1


การประชุมติดตามผลการดำเนินงานวิจัยงบประมาณรายได้ ครั้งที่ 1 ทีมงานวิัจัยเรื่องการศึกษารูปแบบอัตลักษณ์นักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2555 เมื่อวันที่ 11/1/2555 คลิกเข้าดูวาระการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น