วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมการสอบกลางภาคเรียน 2/2555

ภาพกิจกรรมการสอบกลางภาคเรียน 2/2555 กองกลางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. เมื่อวันที่ 20-26 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น