วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

บรรยากาศการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 รอบที่ 1 : H&SS,CRU

บรรยากาศการรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 รอบ ที่ 1 การสอบปฏิบัติและการสัมภาษณ์ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน ของสาขาวิชาต่างๆ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น ที่อาคาร กาญจนาภิเษกและที่อาคารที่ตั้งของสำนักงานสาขาวิชา โดยมีผู้ผ่านการสอบข้อเขียนมาเพื่อทดสอบและสัมภาษณ์ในรอบแรกนี้มีจำนวนกว่า 500 คนจำนวน การสรุปผลจากทางฝ่ายวิชาการ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภานในวัน จันทร์ที่ 14 มกราคมนี้เพื่อแจ้งประกาศผลสอบในลำดับต่อไป ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาและประกาศผลได้ที่หน้าเว็บไซต์นี้ e-admission

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น